Merlot Resor

Loiredalen

"En drottning hyllad av kungar"

Loiredalen är känd för sitt kungliga arv av storslagna slott och praktfulla trädgårdar. Turen går från Angers till Tours, i Frans den I och Leonardo da Vincis fotspår, bitvis längs La Loire som slingrar sig genom landskapet. På en vingård i den lilla appellationen Savennières har vi picknick och besök. Längs floden cyklar Du genom Saumur - Champigny och Saumur, känt för sina mousserande viner och Frankrikes främsta dressyrskola Le Cadre Noir. Vi stannar till för besök av snigelgrottor, slott och gårdar. Sista cykeldagen avslutas med besök av Château de Villandrys trädgårdar och middag i Tours.

Loiredalen

Klicka på bilden för att starta bildspel. Foto: Merlot Resor.

 1. Dag 1

  Sverige – Paris – Angers

  Vi flyger till Paris. Med vår beskrivning tar Du Dig med TGV-tåg till Angers. Vårt hotell ligger nära stadskärnan och Château d’Angers. Samling med reseledaren och gemensam middag.

 2. Dag 2

  Rundtur Angers (46 km)

  Från hotellet korsar Du och följer floden Loire i några km. Vi stannar till för besök och picknick på en vingård i Savennières. På eftermiddagen går turen genom fruktodlingar och förbi en badplats innan Du åter når Angers.

 3. Dag 3

  Angers – Gennes (42 km)

  Idag cyklar Du i Cotaux de l’Aubance och Anjou, till Brissac-Quincé för besök på imponerande Château de Brissac, Frankrikes högsta slott. Efter picknick fortsätter Du genom Blaison-Gohier och längs floden till vårt hotell i Gennes. Gemensam middag.

 4. Dag 4

  Gennes – Saumur (19 km)

  På förmiddagen besöker vi en troglodytgrotta med snigeluppfödning och champinjonodling. Turen går via Chênehutte-Trèves-Cunault till besök och vinprovning på Langlois Château i Saumur. Från vårt hotell mitt i staden har du nära till charmiga gågator, småskalig kommers och anrika likörtillverkaren Combier.

 5. Dag 5

  Saumur – Chinon (45 km)

  Mellan vinfälten cyklar Du till de pittoreska byarna Montsoreau och Candes-St-Martin, där floderna Loire och Vienne förenas.Vi gör stopp för picknick och besök på en liten gård med tvåltillverkning enligt gammal tradition. Du fortsätter förbi klostret l’Abbaye Royale de Fontevraud och längs floden Vienne till den idylliska vinstaden Chinon. Gemensam middag.

 6. Dag 6

  Rundtur Chinon (40 km)

  Idag korsar Du Vienne, för att nå landsbygden söder om Chinon. Vi stannar till på Château du Rivau där konst, natur och historia möts och har därefter picknick. Eftermiddagen bjuder på platt fin cykling genom vinfälten.

 7. Dag 7

  Chinon – Rivarennes (24 km) – Tours

  Dagens etapp går i riktning mot Tours, framför Törnrosas slott Château d’Ussé. Vi har picknick i Rivarennes och får lära oss mer om byalagets hantverksmässiga framställning av delikatessen Poire tapée. Den sista, mer trafikerade sträckan in till vårt hotell i centrum av Tours åker vi buss och stannar till för besök på egen hand av Château de Villandrys fantastiska trädgårdar. Gemensam avslutningsmiddag.

 8. Dag 8

  Tours (fridag)

  Universitetsstaden Tours, även kallad ”Frankrikes trädgård”, bjuder på lummiga parker, en mångfald av marknader samt gemytlig stämning bland restauranger och caféer på Place Plumereau i den gamla stadskärnan le Vieux Tours.

 9. Dag 9

  Tours – Paris – Sverige

  Efter frukost tar Du Dig på egen hand till järnvägsstationen i Tours för TGV-tåg till Paris och vidare hemfärd.

Skriv ut Provence Boka resa

Läs resevillkor

9 dagar (lör–sön), 14–24 deltagare
Juli, September

Avresa

Se avresedatum

Hemresa söndagar

Cykling

6 dagar, ca 210 km

Landskap

Lätt- till medelkuperad terräng.

Rutt

Ingår

Reguljärflyg inkl. flygskatt Stockholm/Köpenhamn–Paris t.o.r, TGV-tåg Paris–Angers och retur Tours– Paris, buss, 8 nätter i dubbelrum på mellanklasshotell med frukost, 6 picknickluncher med lokala viner, 4 middagar, lån av Merlotcykel, bagagetransport, reseledare, besök, karta och svensk vägbeskrivning.

Ingår ej

Dryck till middagar. Transfer mellan flygplatsen och Paris.

Pris 2015

15.900 kr.
Enkelrumstillägg 2.400 kr.

Göteborgsanslutning 500 kr.

Resevillkor

Nedan angivna resevillkor (allmänna och särskilda) samt övriga upplysningar och fakta i Merlot Resors resebroschyr reglerar förhållandet mellan resenären och Merlot Resor AB. I den mån dessa villkor avviker från allmänna resevillkor i enlighet med överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation gäller här angivna villkor.

Beställning - Anmälan

Vid beställning av resa betalas en anmälningsavgift av 3.000 kr som är en dellikvid av resans pris. I och med anmälan accepterar den resande Merlots resevillkor och anmälan är bindande för Merlot och resenären när anmälningsavgiften kommit Merlot tillhanda. Om anmälningsavgiften ej är betald inom tidsfristen som anges på fakturan, står det Merlot fritt att annullera beställningen utan varsel.

Betalning av resa

Slutbetalning skall vara Merlot tillhanda senast 40 dagar före avresedagen. Om Merlot ej erhållit betalning inom fristen, kan resan betraktas som annullerad och eventuellt säljas till någon annan.

Priser

Priserna baserar sig på gällande valutakurser per 7 november 2014. Om valutakurser, flygpriser eller annat ändrar sig väsentligt förbehåller Merlot sig rätten att ändra priserna. Om prisökningen utgör 10% eller mer av resans pris, har den resande rätt att avbeställa resan och få inbetalat belopp tillbaka.

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring av reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med Merlot Resors merkostnader, dock lägst 300 kr.

Ändrings- och avbeställningsregler för resor med reguljärflyg

Ändringar och avbeställningar gjorda av resenären:

 1. För resor med reguljärflyg måste separat flygbiljett ställas ut till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan biljetten är utställd (vilket sker ca tre veckor före avgångsdatum) utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning och avbeställningsreglerna enligt nedan gäller alltså även ändringar.
 2. Avbeställes resan tidigare än 60 dagar före avresedagen, återbetalas erlagd likvid med ett avdrag av en kostnad motsvarande 5% av resans pris.
 3. Avbeställes resan mellan 60 och 31 dagar före avresedagen, motsvaras kostnaden av anmälningsavgiften på 3.000 kr per person.
 4. Avbeställes resan mellan 30 och 7 dagar före avresedagen, är kostnaden 50% per person av resan pris.
 5. Avbeställes resan senare än sju dagar före avresedagen har Merlot Resor rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris.

Merlot Resors förpliktelser

Merlot förpliktar sig att genomföra resan som den beskrivs i broschyren. Om det inte anmäler sig tillräckligt antal deltagare på en gruppresa, kan Merlot inställa resan senast 30 dagar före avresedagen. Med "tillräckligt antal" avses det i Merlots reseprogram, överst vid varje resa angivet lägsta antal deltagare. Om det uppstår händelser som gör det omöjligt att genomföra resan, såsom den beskrivs i broschyren, har Merlot rätt att göra förändringar vad gäller vägsträckningar, boende och annat till andra likvärdiga alternativ eller rätt att inställa resan mindre än 30 dagar före avresa

Den resandes förpliktelser

Den resande ska vid avresan ha giltig flygbiljett och legitimation. Den resande bör ha utökad reseförsäkring och avbeställningsskydd. Den resande förpliktar sig att rätta sig efter de regler och bestämmelser som är angivna av offentliga myndigheter och Merlots representanter. Den resande har fullt ansvar för att cykeln under den tid den ej är inlåst i av Merlot hänvisat utrymme, förvaras på ett betryggande sätt. Den resande får själv ta ansvar för att följa trafikregler och vara måttlig med intag av alkohol under resan.

Bagagetransport

Bagagetransporten är begränsad till den tyngre delen av bagaget (kläder, litteratur, souvenirer etc). Det är inte tillåtet att lämna värdesaker som pengar, smycken, kamera o.dyl med bagagetransporten. Värdesaker måste resenären alltid ha med sig och själv ta ansvaret för betryggande förvaring.

Flyg och andra transportmedel

I samtliga Merlots resepaket ingår reguljärflyg från Stockholm/Arlanda och Köpenhamn/Kastrup, för Göteborg/ Landvetter se respektive faktaruta. Möjligheter till anslutningsflyg från andra städer finns i vissa fall, mot pristillägg. Resepaket kan även bokas utan flyg, varvid resans pris reduceras med ett av Merlot förutbestämt belopp, beroende på vilket resepaket som är aktuellt. Ansvar för flyg-, tåg- och bussresor, som t.ex. hastigt uppkomna förändringar eller förseningar utanför Merlots kontroll, vilka medför problem eller olägenheter för den resande att nå fram till resans startpunkt eller att komma hem efter resans slut, åvilar respektive transportföretag, då Merlot endast förmedlat en reguljär biljett, vilken inkluderats i resans totala pris.

Fel eller brist

Vid eventuella fel eller brister, skall den resande omgående, på plats, påtala detta till Merlots representant, reseledare, eller direkt till Merlots kontor i Sverige, så att detta omedelbart kan åtgärdas; i annat fall kan den resande förlora rätten till eventuell kompensation.

Resegaranti

Merlot Resor har genom Kammarkollegiet fastställd resegaranti. För upplysningar, se hemsida: www. kammarkollegiet.se (> Resegarantier > Sök företag med resegaranti).

Bilder och foton

Merlot Resor förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera insända bilder och foton från genomförda resor.